Odoo • Hình ảnh và Văn bản

UHPC-Việt

High Tech Concrete for Sustainable Constructions

Công ty cổ phần công nghệ bê tông UHPC-Việt (UHPC-Viet) được thành lập từ bộ phận R&D của công ty Hoàng Vinh TRCC. UHPC-Viet tập trung sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm bê tông hiệu năng cao và siêu cao.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là  vật liệu bê tông công nghệ cao, từ đó tạo ra các sản phẩm hữu ích góp phần   phát triển ngành xây dựng Việt Nam theo hướng  xanh và bền vững. 

 

Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo, chi phí hợp lý là mục tiêu hàng đầu của toàn thể đội ngũ UHPC-Viêt. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tin cậy và giá trị cho của các nhà thầu, chủ đầu tư...