Các dự án tham khảo

Các dự án đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Trung tâm thương mại Gigamall

Địa điểm: Thủ Đức-TpHCM
Nhà thầu: Thuận Việt
Sản phẩm: viên kê bê tông

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

Nhà máy SX thiết bị vệ sinh Lixil


Sản phẩm: viên kê bê tông, nắp đan thoát nước
Nhà thầu: Nhật Bản

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

Nhà máy Olympus

Địa điểm: Đồng Nai-TpHCM

Sản phẩm: viên kê bê tông, nắp đan thoát nước

Nhà thầu: Nhât Bản

.