Odoo • Hình ảnh và Văn bản

UHPC-Việt

High Tech Concrete for Sustainable Constructions

Công ty cổ phần công nghệ bê tông UHPC-Việt (UHPC-Viet) được thành lập từ bộ phận R&D của công ty Hoàng Vinh TRCC. UHPC-Viet tập trung sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm bê tông hiệu năng cao và siêu cao.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là  vật liệu bê tông công nghệ cao, từ đó tạo ra các sản phẩm hữu ích góp phần   phát triển ngành xây dựng Việt Nam theo hướng  xanh và bền vững. 

 

Sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo, chi phí hợp lý là mục tiêu hàng đầu của toàn thể đội ngũ UHPC-Viêt. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tin cậy và giá trị cho của các nhà thầu, chủ đầu tư... 

Viên kê bê tông MC1520 (bản sao)
700 ₫ 700 ₫ 700.0 VND
Viên kê bê tông MC1520 (bản sao)
600 ₫ 600 ₫ 600.0 VND
Viên kê bê tông MC1520
500 ₫ 500 ₫ 500.0 VND
Viên kê bê tông MX2530 (bản sao)
360 ₫ 360 ₫ 360.0 VND
Viên kê bê tông MX2530 (bản sao)
720 ₫ 720 ₫ 720.0 VND
Viên kê bê tông MX2530 (bản sao)
840 ₫ 840 ₫ 840.0 VND
Viên kê bê tông MX3550 (bản sao)
1,440 ₫ 1,440 ₫ 1440.0 VND
Viên kê bê tông MX3550 (bản sao)
700 ₫ 700 ₫ 700.0 VND
Viên kê bê tông MX3550
900 ₫ 900 ₫ 900.0 VND
Viên kê bê tông S50 (bản sao)
800 ₫ 800 ₫ 800.0 VND
Viên kê bê tông S80 (bản sao)
800 ₫ 800 ₫ 800.0 VND
Viên kê bê tông S100 (bản sao)
3,300 ₫ 3,300 ₫ 3300.0 VND
Viên kê bê tông S80 (bản sao)
2,200 ₫ 2,200 ₫ 2200.0 VND
Viên kê bê tông S80
1,600 ₫ 1,600 ₫ 1600.0 VND
Viên kê bê tông C150
6,000 ₫ 6,000 ₫ 6000.0 VND
Gạch lát vỉa hè 1608065 (bản sao)
2,255 ₫ 2,255 ₫ 2255.0 VND
Viên kê bê tông loại MX2030 (bản sao)
4,510 ₫ 4,510 ₫ 4510.0 VND
Viên kê bê tông loại MX2030
350 ₫ 350 ₫ 350.0 VND
Bộ bàn ghế bê tông
15,000,000 ₫ 15,000,000 ₫ 15000000.0 VND